Jesse Livermore – Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại – Kỳ 86: Lý thuyết điểm xoay chiều

“Ta phát hiện được rằng các điểm đảo chiều xoay chiều này thường xuất hiện sau 1 con xu hướng kéo dài. Đây là 1 trong các lý do ta luôn cảm thấy rằng kiên nhẫn thực sự cần thiết để có thể bắt được các con sóng dài của thị trường.

“Các con bắt buộc phải kiên nhẫn để có thể chắc chắn được rằng các con phát hiện được 1 điểm đảo chiều xoay chiều của 1 cổ phiếu. Ta phát triển các bài kiểm tra. Đầu tiên, ta sẽ gửi đi 1 “con mồi” – ta sẽ mua vào 1 phần trăm nhỏ của toàn bộ vị thế ta muốn vào một khi vị thế con mồi đi đúng hướng. Ta cũng kiểm tra toàn bộ nhóm ngành công nghiệp của cổ phiếu, hoặc ít nhất một cổ phiếu khác cùng nhóm đó, để thấy rằng nó có cùng mẫu hình hay không. Đó là toàn bộ sự xác nhận mà ta cần.

“Loại điểm đảo chiều thứ 2 rất quan trọng, là điểm đảo chiều tiếp diễn, thường xuất hiện bên trong 1 con sóng xu hướng, giống như 1 phản ứng thông thường của cổ phiếu trong 1 xu hướng được xác định. Đây là 1 điểm vào lệnh tiềm năng trong 1 con sóng xu hướng đang tiếp diễn, hay 1 cơ hội để tăng thêm vị thế, chừng nào mà cổ phiếu đó vẫn còn tăng từ điểm xoay chiều tiếp diễn theo xu hướng trước đó so với khi điều chỉnh.

Biểu đồ 11.1 cho thấy 2 điểm đảo chiều xoay chiều rõ ràng của Schlumberger, 1 công ty khoan dầu và dịch vụ. Điểm đầu tiên, vào cuối năm 1997, dẫn 1 con sóng giảm của giá, và điểm thứ hai, vào cuối năm 1998, dẫn tới 1 con sóng xu hướng tăng của giá. Cổ phiếu này cũng hình thành 1 điểm đảo chiều tiếp diễn vào giữa năm 1998 khi nó chạm mức $86, sau đó tiếp tục phá đáy xác nhận tiếp diễn xu hướng giảm trước đó hình thành vào cuối năm 1997.

“Đối với ta, 1 cổ phiếu không bao giờ là quá cao để mua, và không bao giờ quá thấp để có thể bán. Bằng việc chờ đợi các tín hiệu điểm đảo chiều tiếp diễn, ta có được cơ hội hoặc nhồi thêm cho vị thế hiện tại, hoặc mở ra vị thế mới. Ta không đuổi theo 1 cổ phiếu nếu nó rời khỏi ta, ta thà chờ đợi cho cổ phiếu đó tiếp diễn xu hướng, hình thành 1 điểm đảo chiều tiếp diễn mới, bởi điểm đảo chiều tiếp diễn này là sự xác nhận cho xu hướng sẽ được tiếp diễn.

“Ta cũng sử dụng lý thuyết điểm đảo chiều này để tìm ra các kèo vào lệnh bán khống rất đẹp. Ta tìm kiếm các cổ phiếu đang giao dịch tại các đáy mới trong 1 năm gần đây hoặc nhiều hơn. Nếu nó hình thành 1 điểm đảo chiều sai – tức là nó tăng lên từ cái đáy mới này và không thể vượt qua được đỉnh trước đó mà lại giảm xuống lại – rất có khả năng nó sẽ tiếp tục giảm xuống và hình thành thêm nhiều đáy mới nữa, kể từ đó.

“Bằng cách bắt được chính xác các điểm xoay chiều, ta có thể mua được vị thế đầu tiên tại vị trí đẹp nhất ngay từ điểm đầu của 1 xu hướng. Điều này đảm bảo rằng ta không bao giờ bị thua tại các vị thế này và có thể chịu được các biến động thông thường của nó mà không bị thoát vị thế. Một khi cổ phiếu đã vượt qua điểm đảo chiều và ta đã có lợi nhuận, ta sẽ đặt sẵn lệnh bán tại hoà vốn, và đảm bảo 1 trade không có rủi ro.

“Những năm đầu ta luôn thua lỗ là vì ta đã mua cỏ phiếu tại sai thời điểm trong con sóng của nó, và chính điều đó đã cho ta các gợi ý về lý thuyết điểm đảo chiều này. Nếu các con mua vào trước khi các điểm đảo chiều được xác lập, có lẽ các con đã vào quá sớm. Điều này rất nguy hiểm, bởi vì cổ phiếu có thể không bao giờ thiết lập 1 điểm xoay chiều đủ hợp lý để tiếp diễn xu hướng của nó. Nếu các con mua vào sau khi giá vượt qua điểm xoay chiều 5-10%, các con đã vào quá trễ. Các con đã mất đi lợi thế, vì giá đã chạy rồi.

Traderviet.com