Trang chủ Chính Sách Bản Quyền

Chính Sách Bản Quyền

Các bài viết của Hãy Đầu Tư được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại HayDauTu.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Về các nội dung kiến thức tài chính

Nội dung về kiến thức đúng thường không thể làm mới để đảm bảo nội dung 100% là mới và khác biệt. Chúng tôi tổng hợp lại kiến thức, tóm tắt và trình bày lại theo Format mà Hãy Đầu Tư tin rằng là gọn gàng và dễ hiểu hơn.

Nếu một trong các kiến thức chúng tôi đăng thuộc về bạn và cảm thấy không thể chia sẻ MIỄN PHÍ cho cộng đồng, xin LIÊN HỆ với Hãy Đầu Từ để gỡ bỏ phần kiến thức của bạn. (Xin gửi kèm bằng chứng chứng mình tác quyền sở hữu).

Quy định chia sẻ bài viết từ HayDauTu.com

Hãy Đầu Tư giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và chịu trách nhiệm một phần bản quyền của bài viết.

Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Hãy Đầu Tư vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.

Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.

Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Hãy Đầu TưTác giả nguồn kiến thức.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Hãy Đầu Tư.