Đúng như cái tên Quyền Chọn Nhị Phân tức bạn có quyền chọn một trong hai đống phân. À mình đùa chút thôi. Quyền chọn nhị phân là một dạng giao dịch tài chính mà bạn có quyền lựa chọn xu hướng của một loại tài sản (cụ thể là tăng hay giảm sau khi đáo hạn một khung thời gian NHỎ ...