Jesse Livermore – Các quy tắc và bí mật giao dịch của một huyền thoại – Quy tắc đi tiền – Phần 6

QUY TẮC QUẢN LÝ TIỀN

Hãy thiết lập các mức dừng lỗ! Bạn phải có một mục tiêu rõ ràng để bán nếu cổ phiếu đi ngược bạn. Và bạn phải tuân theo quy tắc của bạn! Không bao giờ chấp nhận khoản lỗ nhiều hơn 10% của tổng vốn. Thua lỗ có thể phải trả giá gấp đôi để có thể bù lại – nếu bạn thua lỗ 50 phần trăm, bạn phải kiếm lại được 100% để hoà vốn. Đây cũng là 1 quy tắc tính thời điểm quan trọng.

Không bao giờ bị chạm giới hạn đòn bẩy, và không bao giờ trung bình giá xuống khi mua vào cổ phiếu.

Hãy biến các khoản lợi nhuận để mở của bạn thành tiền thật định kỳ. Lấy một phần lợi nhuận và để chúng trong 1 nơi an toàn, như ngân hàng, hoặc trái phiếu, hoặc dòng tiền tiết kiệm. Tiền mặt luôn là vua. Luôn phải có tiền mặt dự trữ. Tiền mặt là nguồn sống của bạn. Sai lầm lớn nhất của Livermore là không tuân theo quy tắc này thường xuyên.

Nghiên cứu và hiểu được chiều của thời gian: Thời gian không phải là tiền bạc, bởi vì sẽ có các thời điểm tiền của bạn nên ở thế bị động. Thời gian là thời gian, tiền bạc là tiền bạc. Nhà đầu cơ thành công trên thị trường không đầu tư tiền vào thị trường trong tất cả thời gian. Có nhiều thời điểm bạn hoàn toàn nên nắm giữ tiền mặt. Thông thường, tiền được nắm giữ sau này sẽ có cơ hội được dùng vào mục đích đúng đắn, và tự nó cơ hội đó sẽ được tiết lộ. Nếu bạn không chắc về xu hướng thị trường, hãy đứng ngoài, và chờ đợi 1 sự xác nhận từ thị trường. Đó là cách để kiếm được khối tài sản lớn. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, và kiên nhẫn là chìa khoá để thành công. Đừng vội vã.

Hãy lấy một phần của lợi nhuận ra khỏi tài khoản sau 1 giao dịch thành công.

Sử dụng các con mồi để thiết lập toàn bộ vị thế của bạn. Sau mồi nhử đầu tiên, không hành động thứ hai cho tới khi con mồi đầu tiên cho bạn thấy lợi nhuận. Đừng thiết lập toàn bộ vị thế của bạn một lần – hãy chờ đợi giao dịch đầu tiên, con mồi đầu tiên, cho bạn thấy lợi nhuận, và rồi thiết lập toàn bộ vị thế sau đó.

Để cho chính xác: Đầu tiên thiết lập 20% của vị thế theo kế hoạch của bạn trong lần mua đầu tiên, 20% trong lần thứ hai, và 20% trong lần thứ ba. Đợi 1 sự xác nhận cuối cùng cho phân tích của bạn, và thực hiện lần mua 40% cuối cùng.

Mỗi lần mua này, hoặc mỗi lần nhử mồi này, là 1 thành phần quan trọng trong vị thế toàn bộ của bạn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào cổ phiếu đi ngược bạn, hãy đóng tất cả các vị thế, không bao giờ chịu thua lỗ hơn 10% tổng vốn.

Bán những cổ phiếu đang thua; nắm giữ những cổ phiếu chiến thắng, nếu tất cả các yếu tố là thuận lợi.

Traderviet.com