Hướng dẫn trả lời Bài kiểm tra Futures

Bài kiểm tra Futures

Bạn đã hoàn thành 14/14 câu hỏi.

1. Ví nào sau đây không được hỗ trợ giao dịch trên Binance Futures?
Ví ký quỹ bằng USDT
Ví ký quỹ bằng coin
Ví Margin
2. Đâu không phải là điểm khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT và hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin?
Loại tài sản thế chấp
Đơn vị kích thước
Mức đòn bẩy
3. Mức thiệt hại tối đa khi giao dịch hợp đồng tương lai là bao nhiêu?
100% thế chấp
30% thế chấp
2.5% thế chấp
4. Đâu không phải là điểm khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng tương lai theo quý?
Phí funding
Phương pháp giao dịch
Ngày chuyển giao hợp đồng
5. Nếu một người dùng có lệnh hoặc vị thế đang mở, người dùng có thể thực hiện hành động nào sau đây?
Chuyển sang chế độ một chiều hoặc chế độ phòng hộ
Chuyển sang chế độ cross margin hoặc chế độ isolated margin
Vay tiền bằng chức năng cross collateral
6. Mức giá nào sẽ được Binance Futures dùng làm giá tham chiếu để xác định xem một vị thế có nên bị thanh lý hay không?
Giá trung bình trong 1 giờ gần nhất
Giá gần nhất
Giá đánh dấu
7. Khi nào thì người dùng sẽ bị gọi ký quỹ? Khi số dư ký quỹ của họ thấp hơn:
Mức ký quỹ theo trọng số
Mức ký quỹ phá sản
Mức ký quỹ duy trì
8. Liệu BNB trong ví ký quỹ bằng USDT của người dùng có thể được dùng làm ký quỹ để mở vị thế mới không?
Không, BNB trong ví ký quỹ bằng USDT của người dùng chỉ có thể được sử dụng để trả hoa hồng.
9. Liệu PNL chưa ghi nhận có thể được dùng làm ký quỹ để mở vị thế mới không?
Không
10. KHÔNG nên thực hiện hành động nào sau đây giữa lúc giá đang có biến động dữ dội?
Sử dụng Giá đánh dấu làm giá kích hoạt cho lệnh Stop Limit
Giảm đòn bẩy để tránh bị thanh lý
Sử dụng lệnh Market để mở hoặc đóng vị thế
11. Bạn có nên vay cá nhân để giao dịch futures?
Có, tôi tin là mình có thể kiếm lời từ đó.
Không, tôi nên giao dịch bằng khả năng tài chính của mình.
12. Trader có trách nhiệm cần làm gì nếu thua lỗ liên tiếp?
Tiếp tục giao dịch cho đến khi kiếm lại được vốn.
Cắt lỗ và/hoặc giảm vị thế giao dịch.
13. Là một trader hợp đồng tương lai, bạn nên hiểu rõ tất cả rủi ro đi kèm với giao dịch hợp đồng tương lại. Đồng thời, bạn phải tự chịu mọi nghĩa vụ cũng như trách nhiệm đối với khoản thua lỗ liên quan đến hoạt động giao dịch bằng tài khoản hợp đồng tương lai của mình.
Đồng ý.
Không đồng ý.
14. Khi giao dịch trên Binance Futures, trường hợp cưỡng chế thanh lý diễn ra khi khoản ký quỹ còn lại nhỏ hơn khoản ký quỹ tối thiểu bắt buộc. Người dùng bị tính “Phí thanh toán bảo hiểm” trong trường hợp cưỡng chế thanh lý. Những tùy chọn dưới đây mô tả Phí thanh lý bảo hiểm, tùy chọn nào chứa đầy đủ tất cả những nội dung mô tả chính xác?
i. Các cặp giao dịch trong hợp đồng khác nhau có “Phí thanh toán bảo hiểm” khác nhau (Phí thanh toán bảo hiểm = Giá trị danh nghĩa của vị thế * Phí thanh lý) và giá trị danh nghĩa của vị thế càng lớn, “Phí thanh toán bảo hiểm” bắt buộc càng lớn.
ii. Khi vị thế bị cưỡng chế thanh lý, người dùng sẽ chỉ bị mất các nội dung thay đổi thực hiện với vị thế đầu tư và không phải trả thêm “Phí thanh lý bảo hiểm”.
iii. Khi vị thế bị cưỡng chế thanh lý, lệnh tự động “giá phá sản” sẽ được gửi đi, như vậy sẽ bị gây thất thu vốn đầu tư, đồng thời người dùng cũng phải chịu Phí thanh lý bảo hiểm trong trường hợp cưỡng chế thanh lý. Việc kết hợp hai chi phí này có thể khiến ví tài khoản hợp đồng của người dùng mất toàn bộ số dư còn lại.
i,ii
i,iii
i,ii,iii