Jesse chân kinh quyển sơ cấp Bài 1: TẨY NÃO

LỘ TRÌNH HỌC:
BÀI 1: TẨY NÃO
BÀI 2: KHÁNG CỰ HỖ TRỢ
BÀI 3: LÝ THUYẾT DOW
BÀI 4: TRENDLINE
BÀI 5 : HÀNH VI TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG
BÀI 6: PHÂN KỲ HỘI TỤ

Thị trường bull: ( bò) giá lên, thị trường bear( gấu) giá xuống – đó là 2 con vật biểu tượng phố wall.

RSI là chỉ số đo lường sức mạnh thị trường – cái này dùng trong kỹ thuật (nói sau)

ĐÂY LÀ CÂU HỎI MÀ ĐẾN CÁC TRADER KỲ CỰU PHỐ WALL CÒN BÓ TAY,, CÁI KHÓ NHẤT CỦA TRADER ĐÓ LÀ THỜI ĐIỂM!

THỊ TRƯỜNG CÓ 3 TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÍCH: CƠ BẢN + KỸ THUẬT VÀ TÂM LÝ

3 THẰNG NÀY CỘNG VÀO VỚI NHAU…. THÌ MỚI CHỈ NẮM ĐƯỢC 25% CHIẾN THẮNG

75% CÒN LẠI LÀ: 25% KẾ HOẠCH + 25% QUẢN LÝ VỐN + 25% TÂM LÝ CHIẾN BẢN THÂN

BTC GIẢM. TÂM LÝ SỢ HÃI MUỐN RÚT KHỎI THỊ TRƯỜNG, CHÚNG NÓ PHẢI XẢ ALT COIN , RA BTC, THÁO CHẠY VỐN RA KHỎI CRYTO => SML

CẢ LŨ KO HỀ LIÊN QUAN – VỀ CĂN BẢN CHÚNG TA KO THỂ TÁC ĐỘNG VÀO THỊ TRƯỜNG. CHÚNG TA CHỈ LÀ NHÂN TỐ CỦA THỊ TRƯỜNG

– “TAO VƯỢT THẦY NÓI LẠI. MUỐN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG 1 CÁCH NGHIÊM TÚC. TỬ TẾ THÌ CHÚNG MÀY PHẢI THỰC SỰ NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ CẨN THẬN VÌ ĐANG PHẢI CHIẾN ĐẤU VỚI 1 LŨ NGOÀI KIA, ĐÂU ĐÓ KHẮP THẾ GIỚI.

TAO NÓI NHỎ “còn nhiều thẳng ngu hơn bọn bay nhiều” NÊN LÀ NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ NGHIÊM TÚC ĐỂ ĐI NHẶT LẠI TIỀN CỦA BỌN NÓ LÀ ĐIỀU HOÀN TOÀN CÓ THỂ TAO VÀ THẦY CÙNG CÁC AE VẪN NGÀY NGÀY LÀM ĐIỀU ĐÓ!”