Trang chủ Forex ✅ Indicator là gì? Chỉ báo này quan trọng như thế nào trong Forex?