Trang chủ Chứng khoán ✅ Tài sản ròng là gì? Cách tính giá trị tài sản ròng CHI TIẾT CỤ THỂ

Tài sản ròng là gì? Cách tính giá trị tài sản ròng CHI TIẾT CỤ THỂ

bởi Team Hãy Đầu Tư

Tài sản ròng là một thuật ngữ rất quen thuộc với những người quan tâm về lĩnh vực tài chính. Hãy Đầu Tư sẽ chia sẻ nhiều thông tin chi tiết về nó để nhà đầu tư mới có thể hiểu rõ hơn.

1️⃣ Tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng và giá trị tài sản ròng là những từ được nhắc đến rất nhiều trong những bản báo cáo tài chính và đầu tư chứng khoán.

Khi mới bắt đầu, người đầu tư cần hiểu rõ định nghĩa và ý nghĩa của các thuật ngữ này. Từ đó, nhà đầu tư mới có thể đánh giá các doanh nghiệp một cách hiệu quả.

✅ Tài sản ròng thực tế là gì?

Tài sản ròng được hiểu đơn giản là tài sản của một chủ thể (cá nhân, doanh nghiệp, nhà nước,…). Cụ thể hơn, tài sản ròng bao gồm tất cả phần tài sản hiện có nhưng trừ đi các khoản nợ của chủ thể.

Trong đó, tài sản ròng có thể là tiền mặt, nhà xưởng, máy móc, công nghệ, bất động sản, các khoản đầu tư khác,… Các khoản nợ có thể là nợ vay vốn ngân hàng, nợ trả góp, nợ mua xe /nhà đất,…

Tài sản ròng bao nhiêu là giàu

Tài sản ròng bao nhiêu là giàu

Tài sản ròng là yếu tố thể hiện rõ ràng nhất về tình hình tài chính của một chủ thể. Chỉ xét một khía cạnh thì không thể đánh giá chính xác được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Ví dụ như không thể chỉ nhìn vào doanh thu cao để đánh giá họ có tài chính vững mạnh. Tài sản ròng mới chính là yếu tố cốt lõi phản ánh chính xác thực trạng kinh tế và tiến độ kinh doanh của một công ty.

✅ Tài sản ròng trong chứng khoán là gì?

Thuật ngữ “tài sản ròng” được sử dụng trong nhiều lĩnh vực về đầu tư tài chính. Nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thực sự hiểu rõ về ý nghĩa của tài sản ròng trong chứng khoán.

Điều này gây ảnh hưởng lớn đến những quyết định đầu tư và chiến lược kinh doanh của họ.

Có thể hiểu tài sản ròng trong chứng khoán là tất cả các loại tài sản của một chủ thể, trừ đi những khoản nợ chưa được thanh toán. Các loại tài sản của chủ thể này có thể là tài sản tài chính hoặc phi tài chính.

Tài sản ròng trong chứng khoán có thể thể hiện chính xác tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Thông tin về tài sản ròng của một công ty giúp các nhà đầu tư của họ có thể hình dung được giá trị thực tế của mã cổ phiếu này trên thị trường.

✅ Giá trị tài sản ròng là gì?

Nếu đã hiểu được định nghĩa tài sản ròng thì giá trị tài sản ròng (Net Worth) rất đơn giản. Nó là kết quả khi lấy tất cả các giá trị tài sản thuộc sở hữu của chủ thể, trừ đi tất cả các khoản nợ chưa thanh toán.

Dễ hiểu hơn, giá trị tài sản ròng là phần tài sản còn lại của chủ thể sau khi đã trừ hết các khoản nợ.

Giá trị tài sản ròng của một tổ chức sẽ thể hiện được tình hình tài chính của họ. Nó giúp người đầu tư có thể hình dung ra số tài sản thực của doanh nghiệp. Cụ thể là nếu bán tài sản của doanh nghiệp thì còn lại gì sau khi đã trừ hết nợ.

Do đó, có thể thấy mọi động thái tài chính của các doanh nghiệp đều có mục đích là gia tăng giá trị tài sản ròng. Điều này đồng nghĩa với việc tăng tài sản hoặc là giảm các khoản nợ phải trả.

2️⃣ Ý nghĩa của tài sản ròng trong chứng khoán

Tài sản ròng và giá trị tài sản ròng sẽ thể hiện khả năng tài chính của một chủ thể. Chủ thể này có thể là đơn vị, doanh nghiệp hay cả một đất nước.

Xác định tài sản ròng giúp cho doanh nghiệp nắm được tình hình kinh tế của họ, từ đó có chiến lược và kế hoạch kinh doanh thích hợp. Đồng thời nó cũng giúp cho nhà đầu tư có những căn cứ và quyết định đầu tư sáng suốt. Cụ thể:

Nếu giá trị tài sản ròng bị âm, nó phản ánh doanh nghiệp đang hoạt động không hiệu quả. Có thể là do quản lý công nợ chưa tốt gây lỗ lũy kế vượt quá số vốn hiện có.

Ý nghĩa của những giá trị này

Ý nghĩa của những giá trị này

Khi đó, doanh nghiệp cần phải có sự thay đổi trong cơ cấu quản lý và vận hành để nhanh chóng cải thiện tình hình tài chính và kinh doanh.

Nếu giá trị tài sản ròng dương liên tục: Cho thấy doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh tốt và đáng để đầu tư. Đối với các đối tượng đối tác, nhà đầu tư và ngân hàng, đây là căn cứ để đánh giá tiềm lực của doanh nghiệp và đưa ra quyết định hợp tác.

Ngoài ra, dựa vào báo cáo tài chính, các chỉ số và tài sản ròng hiện có, doanh nghiệp sẽ có kế hoạch và nghĩa vụ thanh toán nợ phù hợp.

3️⃣ Các loại tài sản ròng của doanh nghiệp

Phân loại tài sản ròng sẽ giúp doanh nghiệp tính toán chính xác và quản lý hiệu quả hơn. Có hai loại tài sản ròng trong doanh nghiệp sau đây mọi người cần phải nắm rõ:

✅ Tài sản ngắn hạn

Định nghĩa tài sản ngắn hay dài hạn đều là để chỉ thời hạn sử dụng của tài sản. Tài sản ngắn hạn sẽ có thời gian sử dụng thấp. Thông thường sẽ dưới 12 tháng hoặc dài nhất là trong 1 chu kỳ kinh doanh.

Loại tài sản này có thời hạn ngắn và thường xuyên thay đổi hình thái trong quá trình sử dụng. Do đó, giá trị của tài sản ngắn hạn thường không quá cao.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn bao gồm các loại: tiền và tài sản tương đương tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, hàng tồn kho, khoản phải thu ngắn hạn đang bị các tổ chức khác chiếm dụng trong thời gian ngắn, các khoản ký quỹ,…

✅ Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn thường có thời gian sử dụng dài trên 12 tháng và được dùng trong nhiều chu kỳ kinh doanh. Giá trị tài sản dài hạn lớn hơn nhiều so với tài sản ngắn hạn do ít thay đổi hình thái trong quá trình sử dụng.

Tài sản dài hạn được xác định dưới các hình thái cụ thể sau:

Tài sản cố định: Là loại tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài trên 12 tháng. Tài sản cố định sẽ tham gia vào nhiều chu trình kinh doanh. Đồng thời, nó sẽ dần bị hao mòn trong quá trình sử dụng.

Trong luật kinh tế có quy định rất rõ ràng về điều kiện để đánh giá tài sản cố định. Hiện nay, có 2 loại tài sản cố định chính là tài sản cố định hữu hình (nhà cửa, nhà xưởng, thiết bị, máy móc,…) và tài sản cố định vô hình (quyền sử dụng đất, bản quyền, giấy phép khai thác,…).

Có những loại tài sản nào?

Có những loại tài sản nào?

Đầu tư tài chính dài hạn: Đây là những khoản đầu tư tài chính bên ngoài với mục đích kiếm lời trong dài hạn. Có thể là cho vay dài hạn, đầu tư liên kết, liên doanh,…

Bất động sản đầu tư: Là khoản đầu tư nhà đất của doanh nghiệp với mục đích kiếm lời.
Các khoản phải thu dài hạn: Tài sản đang bị tổ chức khác sử dụng với thời gian trên 1 năm.

Tài sản dài hạn khác: Có thể kể đến các khoản ký kết dài hạn, các chi phí trả trước trong dài hạn,…

4️⃣ Cách tính giá trị tài sản ròng trong chứng khoán

Nhà đầu tư có thể căn cứ vào giá trị tài sản ròng để đánh giá được tiềm năng và rủi ro của các mã cổ phiếu. Khi tham gia thị trường chứng khoán, người đầu tư cần phải biết cách tính toán tài sản ròng. Từ đó có thể định giá mã cổ phiếu xem có tiềm năng hay không để lựa chọn đầu tư.

Hiện nay, có hai cách để xác định tài sản ròng trong chứng khoán:

✅ Tính giá trị tài sản ròng dựa trên giá trị của thị trường

Giá trị tài sản ròng là tổng giá trị tất cả các loại tài sản (cổ phiếu, hàng hoá, tài sản cố định, đất đai, bất động sản,…) trừ đi các khoản nợ chưa trả.

Giá trị tài sản ròng sẽ căn cứ vào giá bán trên thị trường của tất cả các bộ phận cấu thành tài sản của doanh nghiệp. Trong đó, giá trị này sẽ được xác định tại thời điểm định giá chứng khoán. Theo cách tính dựa trên giá trị thị trường, ta phải xác định cho từng loại tài sản riêng biệt.

Sau đây là công thức tính giá trị tài sản ròng cụ thể:

Trong đó:

  • NAV là tổng tất cả giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp được xác định theo giá trị thị trường.
  • i là loại tài sản mà doanh nghiệp hiện có.
  • n là tổng số tài sản của doanh nghiệp.
  • Pi là giá trị thị trường của tài sản thứ i mà doanh nghiệp đang sở hữu.

✅ Tính giá trị tài sản ròng dựa trên số liệu tài chính

Giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp còn được xác định qua số liệu trong sổ sách tài chính. Cụ thể, giá trị tài sản ròng được tính với công thức như sau:

Giá trị tài sản ròng = Tổng giá trị tài sản hiện có – Tổng nợ chưa trả

Theo đó, nhà đầu tư cần tính được tổng giá trị tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu. Việc này dựa trên các báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán mà doanh nghiệp cung cấp. Trong đó:

  • Tổng tài sản doanh nghiệp hiện có bao gồm: Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, các khoản đầu tư, các khoản thu ngắn hạn và dài hạn, tài sản cố định, bất động sản,…
  • Các khoản nợ phải trả bao gồm: Nợ ngắn hạn (Thuế, tiền lương cho người lao động, khoản nợ ngắn hạn khác,…) và nợ dài hạn (vay nợ ngân hàng dài hạn, nợ đối tác dài hạn, cổ phiếu ưu đãi,…).
Tìm hiểu chỉ số này để thuận lợi cho việc đầu tư

Tìm hiểu chỉ số này để thuận lợi cho việc đầu tư

2 phương pháp trên đều dựa trên nguyên tắc chung là ước đoán. Người đầu tư thường xác định giá trị cổ phiếu căn cứ vào những thông số đầu vào ước đoán. Vì thế, mỗi người sẽ đưa ra một kết quả khác nhau chứ không hoàn toàn trùng khớp nhau. Những trường hợp cùng dùng 1 phương pháp tính nhưng lại có kết quả khác nhau là thường xuyên xảy ra.

Do đó, giá trị tài sản ròng thường chỉ có tính tương đối và mang tính chất tham khảo. Từ đó nhấn mạnh rằng việc phân tích cơ bản luôn là yếu tố quan trọng khi đầu tư.

Tài sản ròng không chỉ là yếu tố quan trọng với các doanh nghiệp mà cũng rất cần thiết cho người đầu tư chứng khoán. Khi gia nhập thị trường này, nhà đầu tư cần hiểu đặc điểm và bản chất của tài sản ròng.

Từ đó có thể tính toán được giá trị tài sản ròng và định giá doanh nghiệp chính xác nhất. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tài sản ròng cũng như ý nghĩa và cách tính giá trị này.

Bài viết này thuộc chuyên mục Chứng Khoán, NĐT hãy tìm hiểu thêm nhiều bài viết hấp dẫn khác nhé!

Nội dung bài viết được Hãy Đầu Tư tìm hiểu thông qua những nguồn:

Kiến Thức Trong Ngành Mới Nhất:

Để lại bình luận