SIÊU HOT! Tặng ebook nguyên tắc quản lý tiền từ Tony Robbins

Một trong những cuốn sách hay nhất viết về đầu tư là The Dhando Investor, bởi Monish Pabrai. Có một đoạn trong cuốn sách mà trong đó Pabrai đã trình bày cách tính toán giá trị nội tại một cách đơn giản, và bạn có thể sử dụng việc tính toán đó để tìm các khoản đầu tư tiềm năng. Mohnish Pabrai ...