SIÊU HOT! Tặng ebook nguyên tắc quản lý tiền từ Tony Robbins

Các cụ có câu: “Dễ nhất là chém cho bọn ngu – vì nói cái méo gì chúng cũng há hốc mồm tin sái cổ Nhục nhất là chém với bọn giàu – vì khoe gì chúng nó cũng nhếc mép Ngu nhất là chém với bọn đầu sỏi – vì hở tí là bị vặn, vặn xoáy lắm” Mà điểm lại thì 90% chi bộ ...