SIÊU HOT! Tặng ebook nguyên tắc quản lý tiền từ Tony Robbins

Sau đây là chia sẻ của tác giả Colibritrader, chủ nhân trang web colibritrader.com. Chiến lược giao dịch của trader này chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường thông qua việc đọc các hình nến. Phong cách giao dịch của anh đã phát triển trong 10 năm qua với mục đích duy nhất là sinh lời đủ để ...