SIÊU HOT! Tặng ebook nguyên tắc quản lý tiền từ Tony Robbins

Các Bước Giao Dịch Trung Và Dài Hạn 1. Hiểu chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và xác định xem họ đang ở “bồ câu”, “trung lập” hay “diều hâu”. 2. Sau đó chọn loại tiền cho các thái độ chính sách khác nhau. Xác định hướng chính của cặp tiền tệ. 3. Tìm vùng áp suất và vùng ...