SIÊU HOT! Tặng ebook nguyên tắc quản lý tiền từ Tony Robbins

Bài này không nhằm mục đích so sánh bản chất, những giá trị của việc trading kinh doanh ngắn hạn các sản phẩm đầu tư với việc chơi casino. So sánh như vậy hẳn là rất khập khểnh. Mục đích của bài này nhằm chỉ rõ ra các nguyên nhân làm cho người chơi Casino, người kinh doanh ngắn hạn ...