SIÊU HOT! Tặng ebook nguyên tắc quản lý tiền từ Tony Robbins

I. Chỉ số P/B – P/BV là gì? Chỉ số P/B là viết tắt của Price to Book Value Ratio (PBR), còn gọi tỷ số P/B, Hệ số P/B; P/B là một công cụ của phương pháp phân tích cơ bản để định giá cổ phiếu P/B là tỷ số thể hiện giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần tài ...