SIÊU HOT! Tặng ebook nguyên tắc quản lý tiền từ Tony Robbins

1. Chỉ số ROA là gì? ROA (viết tắt của  Return on Assets) – gọi là tỷ số lợi nhuận trên tài sản, là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với chính tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản ...