SIÊU HOT! Tặng ebook nguyên tắc quản lý tiền từ Tony Robbins

CÂU HỎI 1 SUY THOÁI KINH TẾ DO ĐÂU? do bọn ml mang tên nhà giàu nó húp cmn hết tiền của dân đen SUY THOÁI DO BỌN NHÀ GIÀU LẤY HẾT TIỀN NHÀ NGHÈO GÂY RA MẤT CÂN BẰNG CÁN CÂN NGHÈO ĐÉO CÓ KHẢ NĂNG VAY GIÀU KO CẦN VAY THÌ THẰNG NÀO CHẾT? NGÂN HÀNG CHẾT THÌ ...