Livermore’s Experience – Phần VIII: BÍ MẬT GIAO DỊCH CỦA LIVERMORE

VIII. THE LIVERMORE MARKET KEY.   BÍ MẬT GIAO DỊCH CỦA LIVERMORE

         Thầy theo nghiệp đầu cơ rất nhiều năm trong cuộc sống của mình trước khi thầy hiểu được rằng, trên thị trường CK không có gì xẩy ra là mới mẻ, sự biến động giá chỉ đơn giản là sự lặp lại những gì đã xẩy ra trong quá khứ bao gồm cả những cổ phiếu riêng biệt lẫn thị trường chung.

Thầy bị thuyết phục bởi cái mà thầy đã nói từ trước đó là hiệu quả của việc ghi lại những mức giá, cái mà sau này có thể trở thành những sự chỉ dẫn trong những biến động giá. Thầy làm điều đó với sự hứng thú thực sự. Sau đó thầy dần dần tìm được điểm, mà thầy gọi là “điểm cơ sở” , giúp cho thầy có thể dự đoán được sự biến động giá sau này. Điều đó không phải là một bài toán đơn giản, cần nhiều thời gian nghiên cứu mới thấy được.

Lúc này thầy có thể nhìn lại những thứ ban đầu đó và hiểu rằng, tại sao nó lại không mang đến thành quả ngay. Những cái có được tại thời điểm đó chỉ là một nhà đầu cơ với những suy nghĩ đơn giản, thầy đã cố gắng tìm một chiến lược chung trong giao dịch bất kỳ nào trên thị trường, cái mà có thể gần bất biến trong một khoảng thời gian ngắn tương đối.  Đó là một sai lầm, và cùng với thời gian thấy hiểu rõ hơn được điều đó.

Thầy tiếp tục ghi chép, tin vào giá trị của nó cho tới sau này và nó chỉ chờ thầy khám phá ra nó mà thôi. Cuối cùng, bí mật được mở ra. Những ghi chép cho thầy hiểu được một cách rõ ràng rằng, nó chẳng giúp gì cho thầy trong một khoảng biến động ngắn. Nhưng nếu như thầy nhìn nó một cách cẩn thận, thầy có thể thấy được những mô hình giá được hình thành, có thể chỉ cho thầy cái biến động chủ yếu của thị trường.

Chính lúc đó thầy quyết định loại bỏ tất cả những biến động không đáng kể, và hướng tới một mục tiêu dài hạn hơn.

Trong quá trình nghiên cứu những ghi chép của mình, thầy phát hiện ra rằng, yếu tố thời gian đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành một lập luận đúng trong một biến động thực sự quan trọng. Với tất cả khả năng của mình thầy tập trung tới yếu tố này một cách đặt biệt. Điều mà thầy muốn tìm được đó chính là phương pháp nhận ra những thành phần sóng nhỏ. Thầy thấy rằng trong thị trường ở một xu hướng xác định có rất nhiều những giao động ngắn hạn. Nó luôn làm cho chúng ta bị lạc lối. Nhưng bây giờ thầy không còn lo lắng vì chúng nữa.

Thầy muốn biết cái gì đã làm lên sự bắt đầu của sự điều chỉnh tự nhiên hoặc là sự tăng giá tự nhiên. Thầy bắt đầu kiểm tra kích thước của sự biến động giá. Lúc đầu thầy lấy cơ sở tính toán của mình dựa trên 1 điểm. Nhưng nó không có tác đụng. Sau đó trên 2 điểm và cứ như thế nhưng cuối cùng thầy không đạt tới đểm, điểm mà thầy đã nghĩ từ trước đó, có thể thiết lập lên sự điều chỉnh tự nhiên hoặc sự tăng giá tự nhiên.

Để đơn giản bức tranh, thầy in ra một tờ giấy, chia nó ra thành các cột, và bố trí làm sao để nó có thể cho thầy biết được cái mà thầy gọi là bản đồ cho sự dự đoán sự biến động tiếp theo. Cho mỗi loại cổ phiếu thầy sử dụng 6 cột. Giá được ghi lại trong các cột một cách tuần tự. Mỗi cột có sự ghi chú.

Cột 1- chỉ ra sự tăng giá thứ cấp.

Cột 2- sự tăng giá tự nhiên.

Cột 3- xu hướng tăng.

Cột 4 – xu hướng giảm.

Cột 5 – sự điều chỉnh tự nhiên.

Cột 6 –  sự điều chỉnh thứ cấp

Khi mà các số được ghi vào cột “xu hướng tăng”, nó sẽ được ghi bằng màu đen.  Ở 2 cột còn lại bên trái thầy ghi bằng bút chì. Khi các số được ghi vào cột “xu hướng giảm”, chúng được ghi màu đỏ, ở 2 cột bên phải thầy ghi bằng bút chì.

Bằng cách đó giá được ghi vào trong cột xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, thầy gần như rõ được xu hướng tại thời điểm ghi.Những màu sắc khác nhau của các số nói với thầy một cách chính xác lịch sử giá của cổ phiếu.

Khi mà thầy chỉ sử dụng bút chì, thầy hiểu rằng thầy đang đánh dấu những dao động tự nhiên. (ở những ghi ghép dưới đây, hãy chú ý  rằng, giá được ghi bằng màu xanh sáng – đó là giá biểu hiện bút chì).

Thầy quyết định rằng, cổ phiếu được giao dịch gần mức giá 30$ hoặc cao hơn cần phải thể hiện tăng hoặc điều chỉnh từ đỉnh hoặc đáy khoảng gần 6 % trở lên để mà nó có thể biểu diễn sự tăng tự nhiên hoặc điều chỉnh tự nhiên. Sự tăng giá này hoặc điều chỉnh này không chỉ ra rằng xu hướng thị trường đã thay đổi. Điều đó chỉ đơn giản chỉ ra rằng thị trường thị trường đang biến động một cách tự nhiên. Xu hướng vẫn giữ nguyên trước và sau khi xuất hiện sự tăng giá và điều chỉnh đó.

Ở đây thầy muốn giải thích rằng, thầy không sử dụng những biến động riêng của từng cổ phiếu như là tín hiệu thay đổi xu hướng của nhóm ngành đó. Thay vào đó thầy sử dụng một cách cẩn thận sự liên kết biến động của 2  cổ phiếu trong một nhóm bất kỳ trước khi tin rằng xu hướng chính đã thay đổi, dẫn tới sự thay đổi về giá. Tổng hợp giá và biến động của 2 cổ phiếu đó, thầy thu được cái mà thầy gọi là “ chìa khóa của giá”. Thầy nhận thấy mỗi một cổ phiếu riêng biệt thỉnh thoảng có sự biến động khá lớn để có thể đặt vào các cột xu hướng tăng hoặc giảm của thầy. Luôn có sự nguy hiểm khi bắt gặp một biến động giả, nếu như chỉ dựa trên sự biến động của một cổ phiếu. Biến động của 2 cổ phiếu liên kết đó đưa cho bạn một sự bảo đảm rất lớn.  Như vậy, sự thay đổi của xu hướng chỉ được tin tưởng hơn nếu như có sự khảng định của “chìa khóa giá”.

Thầy mô tả phương pháp chìa khóa giá như sau: tuyệt đối tuân theo mức 6% của biến động, sử dụng như là một nền tảng, bạn thấy trong những ghi chép của thầy giá được ghi lại chỉ khi biến động của ví dụ: U.S.Steel cũng phải được 5 ½  điểm biến động, bởi vì theo những biến động tương ứng của Bethlehem Steel bạn tìm thấy được giá biến động hay cách nhau 7 điểm. Như vậy sự ghi chép như thế khi ta tổng hợp lại biến động giá của 2 cổ phiếu, bạn sẽ thu được “chìa khóa giá”. Trong trường hợp này chìa khóa giá của ta là 12 điểm hoặc hơn để cần thiết cho sự biến động.

Khi mà điểm đã đánh dấu đạt tới, có nghĩa là biến động trung bình khoảng 6% với mỗi trong 2 cổ phiếu, thầy lại tiếp tục ghi vào cùng một cột, các điểm cực trị bất kỳ, hầu như tất cả các lần, khi mà chúng cao hơn giá cuối cùng được ghi vào trong cột tăng hoặc thấp hơn giá cuối cùng được ghi trong cột xu hướng giảm. Điều đó được tiếp diễn cho tới khi nào không bắt đầu sự biến động ngược lại. đó là biến động muộn hơn về hướng ngược lại, dĩ nhiên sẽ dựa trên nền tảng 6 % trung bình và 12 % giá cơ sở.

Bạn đã nhận thấy rằng thầy không bao giờ quay lưng lại với những điểm này. Thầy không giao dịch nếu như kết quả không theo mong đợi của thầy. Bạn nên nhớ rằng những con số trong cuốn sổ của thầy không phải của thầy mà là do chính thị trường đã tạo ra nó.

Từ phía thầy có lẽ chỉ là hy vọng đã đạt tới điểm, mà từ đó bắt đầu những ghi chép tiếp theo nữa để khảng định được xu hướng của thầy. Nhưng sự hy vọng đó cũng có thể dẫn tới sự lạc hướng. Thầy chỉ có thể nói rằng, trải qua bao nhiêu năm cùng với những kinh nghiệm của mình thầy cảm thấy thầy đã đạt tới cảnh giới mà nó có thể giúp thầy như là một nền tảng để ghi chép những mức giá quan trọng. Từ đó thầy có thể phân tích được bức tranh thị trường, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định sự biến động quan trọng của thị trường.

Ai đó nói rằng, thành công đến trong những thời điểm quyết định.

Không nghi ngờ rằng thành công của công việc với những kế hoạch đó phụ thuộc vào lòng dõng cảm, khả năng hành động và hành động nhanh chóng, khi mà những ghi chép của bạn nói với bạn rằng nên làm như vậy. Đừng ở vị trí bị động, không quyết định được – một nhà đầu cơ chuyên nghiệp khi ở trong trạng thái ko đoán được thị trường thì nên ngồi ngoài mà quan sát. Khi mà bạn đợi cho một sự giải thích, nguyên nhân hoặc là khảng định, khi đó thời gian cho hành động đã đi mất. Một sự biến động của thị trường luôn có một nguyên nhân đứng đàng sau, đôi khi không cần biết nó là gì mà có muốn biết cũng chưa chắc ai đã biết được. Cái cần để ý chính là kết quả của nó đang được thể hiện trên những mô hình giá làm sao?

Ví dụ: Sau khi thông tin về chiến tranh ở châu âu được khảng định tất cả các cổ phiếu tăng giá mạnh, sau đó có một đợt điều chỉnh tự nhiên trên thị trường. Không lâu sau tất cả các cổ phiếu trong 4 nhóm cơ bản hồi phục sau điều chỉnh, và hầu như tất cả đều đạt tới một đỉnh giá mới – ngoại trừ cổ phiếu của nhóm thép. Với phương pháp của mình, thầy vô cùng hứng thú với biến động của ngành thép. Cần phải có một nền tảng rất lớn cho việc tại sao cổ phiếu ngành thép lại không tăng cùng với xu hướng tăng của các ngành khác. Và thực sự có nền tảng lớn đó, nhưng lúc đó rất ít người biết và thầy cũng không biết, thầy cũng không tin rằng ai đó có thể giải thích điều đó lúc bấy giờ. Thế nhưng bất kỳ ai theo phương pháp ghi chép giá đều hiểu được biến động của cổ phiếu ngành thép, xu hướng tăng trong nhóm ngành thép đã kết thúc. Chỉ vào giữa tháng 1 năm 1940, sau 4 tháng, người ta mới nhận được những bằng chứng cho thấy biến động của cổ phiếu ngành thép đã không còn trong xu hướng tăng nữa. Thông tin đó là lúc đó chính phủ Anh cố đẩy ra 100.000 cổ phiếu U.S. Steel, ngoài ra Canada bán 20.000 cổ phiếu nữa. Khi mà thông tin đó được công bố, giá cổ phiếu ngành thép đang được bán thấp hơn 26 điểm so với đỉnh cũ của nó lập được vào tháng 9 năm 1939 và cổ phiếu Bethlehem steel giảm 29 điểm. Trong khi cổ phiếu của 3 nhóm ngành cơ bản chỉ khoảng từ 2 tới 12 điểm thấp hơn điểm cao nhất lập được cùng thời gian đó. Điều đó chứng minh một điều thật là quá mức nếu một ai đó cố gắng tìm cái gọi là “ nền tảng nghiêm trọng” để mua hoặc bán một loại cổ phiếu. Nếu như bạn đợt cho tới khi người ta đưa cho bạn cái nguyên nhân, bạn sẽ bỏ qua mất điểm bắt đầu của biến động và cũng bỏ qua mất cơ hội của bản thân mình. Chỉ có một nguyên nhân, và nhà đầu tư và đầu cơ cần phải dựa vào nó, đó chính là những biến động trực tiếp của thị trường. Hầu như tất cả những lần, khi mà thị trường biến động không đúng so với những thứ thầy đang chờ đợi – đó cũng là nguyên nhân đủ để cho bạn thay đổi quan điểm của mình và thay đổi nó một cách nhanh nhất. Hãy nhớ rằng: Với mỗi loại cổ phiếu luôn có nguyên nhân để nó thể hiện mình như nó đang thể hiện. Hãy nhớ rằng khi mà bạn thực sự biết được nó thì khi đó bạn đã trở thành kẻ đi theo sau của thị trường rồi. Đừng bao giờ cho phép mình là kẻ đi sau muộn màng của thị trường. Hãy cố gắng cùng song hành với nó.

Thầy khảng định lại một lần nữa, công thức không giúp cho điểm vào của bạn một sự bảo đảm với những giao dịch trên sự biến động mang tính thời gian ngắn, xẩy ra trong một biến động lớn. Mục đích chính của các công thức chính là biết được điểm bắt đầu và kết thúc của một đợt biến động lớn. Cho mục đích đó bạn sẽ tìm thấy được trong công thức của mình những giá trị thực tế, nếu như bạn sử dụng nó một cách chủ động. Cũng phải nói thêm rằng công thức thu được này có tác dụng tốt với những cổ phiếu có tính thanh khoản cao và giá giao dịch cao hơn hoặc gần điểm 30. Nếu như bạn muốn dựa vào những quy tắc này để xem xét những cổ phiếu rẻ hơn mức đó thì bạn cần có một sự điều chỉnh phù hợp. Ở đây không có gì là phức tạp, nhất là đối với những người thực sự hứng thú với những sự khác nhau của biến động, sẽ hấp thụ và hiểu nó một cách dễ dàng.

Trong phần tiếp theo thầy giải thích một cách chính xác những ghi chép của mình, với sự giải thích về những con số mà thầy sử dụng.