Jesse Livermore – Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại – Kỳ 96: Livermore nhận định về phân tích cơ bản

“Do đó việc cố gắng dự đoán hành động của thị trường dựa trên các tin tức tức kinh tế hiện tại và các sự kiện hiện tại là rất ngu ngốc, giống như báo cáo việc làm, cán cân thanh toán, chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số thất nghiệp, hay thậm chí tin đồn về chiến tranh, bởi các yếu tố này đã được phản ánh vào thị trường rồi.

“Điều này không có nghĩa là tôi không quan tâm hay không biết gì về các tin tức này. Sự thật là tôi đọc toàn bộ các tờ báo mà tôi chạm tay tới, và tôi đã làm vậy kể từ khi còn trẻ. Tôi rất ý thức về các sự kiện của thế giới, sự kiện chính trị, và sự kiện kinh tế. Nhưng các sự việc đó không phải là thứ tôi sử dụng để dự đoán thị trường. Sau khi thị trường đã di chuyển, hành động của nó sẽ được đem ra mổ xẻ để thoả mãn các yêu cầu trả lời câu hỏi tại sao. Sau này sau khi những đám bụi đã yên vị, những sự kiện kinh tế, chính trị, và thế giới thực sự mới được tập trung giải thích bởi các nhà sử học, nói cho chúng ta biết rằng tại sao thị trường đã làm như vậy. Nhưng lúc đó đã quá muộn để kiếm được tiền.

“Cố gắng tìm hiểu tại sao 1 thị trường di chuyển như thế nào có thể gây ra căng thẳng tâm lý nặng nề. Sự thật đơn giản là thị trường luôn đi trước tin tức kinh tế, chứ nó không hề phản ứng với tin tức. Một báo cáo thu nhập tốt được công bố bởi 1 công ty, và cổ phiếu bắt đầu giảm giá. Tại sao? Bởi vì thị trường đã phản ánh toàn bộ các báo cáo thu nhập đó rồi.

“Một trong các vấn đề của việc phân tích quá sâu vào các tin tức kinh tế là nó có thể hằn sâu các nhận định trong đầu bạn, và các nhận định có thể rất nguy hiểm đối với việc giao dịch 1 cách khách quan.

“Một lần tôi đã chứng minh được điều này với người bạn cũ của tôi Ed Kelley, chủ tịch United Fruit. Chúng tôi đang chơi cặp ba với Walter Chrysler tại sân golf Lake Placid vào 1 ngày cuối tuần. Chúng tôi luôn luôn chơi từ 200-300 đô la trên 1 lỗ.

“Kelley là 1 tay đánh golf cừ khôi. Tại lỗ thứ mười lăm, tôi nói với Kelley,” Ed, anh là tay đánh golf tốt nhất trong nhóm của chúng ta. Anh có bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đánh bay trái golf ra khỏi khu vực chúng ta đang chơi tại lỗ thứ 17 chưa?”

“Anh ta trả lời, “Tại sao tôi phải nghĩ về việc đó, J.L? Tôi chưa bao giờ đánh lỗi như vậy. Chẳng phải chính anh là người luôn mắc lỗi đó sao?”

“Tôi đã mắc lỗi đó vài lần, vâng, nhưng tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày anh phạm lỗi đó.”

“Làm ơn, J.L” anh ta cười.

“Không, Ed, giả sử anh đánh trái golf và nó bay thẳng qua bên kia hồ.”

“Không thể. Như vậy thì tôi sẽ giống anh mất thôi.” Anh ta nói.

“Chúng tôi tiếp tục chơi thêm 1 lỗ nữa mà không nhắc tới cái lỗi kia. Khi chúng tôi bắt đầu chơi lỗ 17, tôi nói rằng “anh biết là tôi rất nổi tiếng với việc cá cược mà, Ed, và tôi có cảm giác, 1 tiếng gọi, rằng anh sẽ phạm đúng cái lỗi đó. Thực tế là tôi muốn cược với anh.”

“J.L, đừng quăng tiền qua cửa sổ, bất kể là anh kiếm chúng dễ dàng bao nhiêu. Anh muốn cược bao nhiêu, một trăm?” Kelley nói.

“Không, Ed, hãy cược ba trăm đô. Vượt qua cái rào và rơi vào mặt hồ.”

“Đây là đám tang của anh rồi, J.L.” Kelley nói.

“Có thể đây là đám tang của tôi, chỉ cần anh đừng quên đánh vượt qua bờ rào.” Tôi cười và bước xuống. Ed lấy trái bóng và đánh 1 cú. Trái banh bay 1 đường cong của cầu vồng rất xa và rơi xuống ngay trên 1 tảng đá, rồi nó bật lên, vượt qua hàng rào và rơi xuống hồ nước.

“J.L, anh lừa tôi!’ Kelley hét. “Anh khiến tôi phải làm vậy. Tôi chưa bao giờ đánh gần tới bờ hồ trong đời!”

“Không, Ed, không phải tôi.” Tôi trả lời. “Đó là sức mạnh của nhận định, của tâm trí ngầm trong đầu anh.”

Traderviet.com