Jesse Livermore – Các quy tắc và bí mật giao dịch của một huyền thoại – Dấu hiệu đỉnh đáy – Phần 5

Hãy giao dịch các cổ phiếu dẫn đầu của nhóm dẫn đầu. Mua cổ phiếu dẫn đầu của 1 ngành công nghiệp.

Hãy theo dõi các cổ phiếu dẫn đầu, các cổ phiếu mà đã đi đầu con xu hướng tăng khi thị trường đi lên. Khi các cổ phiếu này quay đầu và không thể tạo đỉnh cao hơn, đó thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang thay đổi. Con dẫn đầu đi thì toàn thị trường sẽ đi theo.

Hãy gom gọn nghiên cứu của bạn về hành động của cổ phiếu trong các cố phiếu dẫn đầu trong ngày. Nếu bạn không thể kiếm được tiền từ các cổ phiếu dẫn đầu, bạn không thể kiếm được tiền từ toàn thị trường chứng khoán. Đó là nơi hành động diễn ra nhiều nhất và nơi tiền kiếm được nhiều nhất. Nó cũng giúp thế giới cổ phiếu của bạn được giới hạn, tập trung, và dễ kiểm soát hơn.

Bạn phải có 1 mức giá rõ ràng để bán khi cổ phiếu đi ngược bạn, một dừng lỗ chắc chắn. Và bạn phải tuân theo quy tắc của bạn!

Một nhà giao dịch thành công chỉ được cược lên các khả năng có xác suất cao nhất. Hãy mua vào các vị thế nhỏ, và nhử mồi để kiểm tra nhận định của bạn trước khi vào 1 vị thế lớn hơn. Đừng bao giờ vào toàn bộ vị thế tại một lần duy nhất. Sử dụng các con mồi để xác nhận đánh giá của bạn, tính toán thời điểm và để tìm ra con đường ít trở ngại nhất.

Trader phải phản ứng nhanh với những điều ít được kỳ vọng. Nếu nó là 1 cơn gió, hãy bắt lấy nó. Nếu đó là tin tức xấu, thì đừng nhìn lại và ngập ngừng – hãy bán vị thế ngay lập tức.

Hãy cẩn trọng khi 1 cổ phiếu trở nên nặng nề và chật vật sau 1 con xu hướng dài. Đây là 1 dấu hiệu, 1 cảnh báo cho thấy điểm kết thúc của xu hướng đang tới gần. Đây là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu đang được di chuyển từ các tay to đến tay yếu, từ các tay chuyên nghiệp tới nhà giao dịch nhỏ lẻ. Công chúng thường xem những lần khối lượng giao dịch nặng nề là dấu hiệu của 1 đợt điều chỉnh thông thường trong 1 xu hướng mạnh, không phải đinh hay đáy.

Công chúng thường tin rằng những nhà giao dịch nội gián đang mua vào trên con đường tăng giá cổ phiếu. Hộ thường sai. Họ đang mua vào phần lớn của khối lượng cổ phiếu của các nhà giao dịch nội gián bán cho họ, trong khi cổ phiếu đang quay đầu xuống, chuyển mình, và bắt đầu đợt giảm giá. Đây là thời điểm khối lượng giao dịch đạt mức cao nhất. Đây cũng là lý do tại sao cổ phiếu không thể tạo được đỉnh cao mới – đơn giản đang có quá nhiều nguồn cung nằm trên đầu của thị trường. Đây gọi là phân phối – không phải lúc nào cũng từ nhà giao dịch nội gián, mà thường đến từ các cổ đông lớn, giống như các quỹ tương hỗ trong thị trường ngày nay.

Traderviet.com