Hãy Đầu Tư là gì? Đôi lời gửi tới bạn đọc

Hãy Đầu Tư là một webiste cung cấp kiến thức về đầu tư được tạo bởi và xây dựng nội dung bởi N.V.T (là mình) nhưng mình xin để tên viết tắt.

Tại sao mình tạo trang web Hãy Đầu Tư?

Khi mình bắt đầu học hỏi cũng như tìm kiếm kiến thức đầu tư mình cảm thấy rất khó khăn. Một là bởi vì quá nhiều trang cũng cấp kiến thức, hai là bởi vì kiến thức không được đầy đủ và đóng gói. Làm cho mình cứ phải đọc hết website này tới website kia rất vất vả. Hơn thế nữa, có những website cũng cấp kiến thức nhưng vì kiếm tiền đã thổi những dự án lừa đảo lên. làm cho rất nhiều nhà đầu tư mất tiền. Đó thực sự là một điều khiến mình trăn trở.

Mình tạo website này với hy vọng, cung cấp nguồn kiến thức có chọn lọc cho người dùng. Đương nhiên một chiếc lá không thể làm nên mùa thu, mình dùng kiến thức sẵn có và đọc từ các nguồn khác để tổng hợp những kiến thức tốt nhất về cho người đọc.

Tất cả các bài viết mình đều ghi nguồn, VD như WebsiteZ.com ở cuối bài, Mình mong muốn các bạn có thể vào website chính xem thêm có kiến thức nào bạn cần hay không? Cũng như việc các sản phẩm ở các website đó có phù hợp hay không? để ủng hộ kiến thức mà tác giả đã chia sẻ.

Miễn trừ trách nhiệm: Mình chưa dùng sản phẩm của bên nào, cũng không cam kết hay cam đoan cho các sản phẩm đó, các bạn tự xem xét trước khi sử dụng.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm Nhìn

Cung cấp kiến thức đầu tư Đúng – Đủ – Chất Lượng

Sứ Mệnh

Giúp các nhà đầu tư Việt Nam phát triển nhanh và mạnh

Giá Trị Cốt Lõi

Tâm – Tín – Trí – Thiện